REKRUTACJA 2021/2022

                                                                                                                       Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                                do protokołu nr 4 /2021 Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                                                                   Przedszkola Samorządowego w Mełnie
LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

1. Górska Maja
2. Kowalczyk Karol
3. Kowalczyk Michał
4. Krzepicka Natalia
5. Kuca Iwo
6. Laskowska Hanna
7. Lisowski Orest
8. Mira Mateusz
9. Okleja Jagoda
10. Pokorski Paweł
11. Rusoń Eliza
12. Solińska Paulina
13. Sonnenfeld Franciszek
14. Suszek Lilianna
15. Suszek Oliwia
16. Szarszewska Lilianna
17. Tiszer Olek
18. Tomaszewska Roksana

                                                                                                                     Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                              do protokołu nr 4 /2021 Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                                                                 Przedszkola Samorządowego w Mełnie
LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
1. Gajewski Mateusz
2. Gosik Jagoda
3. Kostrzewski Cezary
4. Piotrowska Blanka
5. Staśkiewicz Mikołaj
Brak potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do Przedszkola
Samorządowego w Mełnie w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie.
(podstawa prawna: Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Gruta z dnia 28 stycznia 2021 r.
W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022).
Terminy w postępowaniu uzupełniającym:
20.08.2021 r. – 25.08.2021 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.
27.08.2021 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej
                                                                                                                                                Irena Zapalska

 

Załączniki do pobrania