Lista dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego w Mełnie na rok 2021/2022

Załącznik nr 1

do protokołu nr 3 /2021 Komisji Rekrutacyjnej

 Przedszkola Samorządowego w Mełnie

 

                                                      LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

                                         DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MEŁNIE

                                                             NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 1. Gajewski Mateusz
 2. Gosik Jagoda
 3. Górska Maja
 4. Kostrzewski Cezary
 5. Kowalczyk Karol
 6. Kowalczyk Michał
 7. Krzepicka Natalia
 8. Kuca Iwo
 9. Laskowska Hanna
 10. Lisowski Orest
 11. Mira Mateusz
 12. Okleja Jagoda
 13. Piotrowska Blanka
 14. Pokorski Paweł
 15. Rusoń Eliza
 16. Solińska Paulina
 17. Sonnenfeld Franciszek
 18. Staśkiewicz Mikołaj
 19. Suszek Lilianna
 20. Suszek Oliwia
 21. Szarszewska Lilianna
 22. Tiszer Olek
 23. Tomaszewska Roksana

         Zakwalifikowanie dziecka do przedszkola nie jest równoznaczne z przyjęciem  do placówki.

Przypominamy, że rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola                                                                       w dniach 12.04.2021 r. – 16.04.2021 r.

Niepotwierdzenie woli, oznacza rezygnację kandydata z uczęszczania do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022. W załączniku w REKRUTACJI znajduje się Umowa o świadczenie usług przez przedszkole. Proszę uzupełnić i wysłać e-mailowo na adres przedszkolemelno@wp.pl lub dostarczyć do placówki.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do publicznej wiadomości 20.04.2021 r.

 

Przewodnicząca  Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                                                                                  Irena Zapalska