Informacja dot. pracy przedszkola od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

UWAGA RODZICE !
Ze względu na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i związanym z tym stanowiskiem Rządu RP w sprawie przedłużenia obowiazujących zasad bezpieczeństwa ogłoszonym dnia 7 kwietnia 2021r. zarządzam co następuje:
W dniach od 12 marca 2021r. do 16 kwietnia 2021r.,
– nadal całkowite zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Przedszkolu Samorządowym w Mełnie.
Dzieci nie przychodzą do przedszkola. Zajęcia będą odbywały się za pomocą technik kształcenia na odległość. O szczegółach poinformują wychowawcy grup.
Wyjątek stanowią dzieci pracowników medycznych, służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Prosimy rodziców z tych grup zawodowych, których dzieci będą w tym okresie potrzebowały opieki przedszkolnej o złożenie pisemnego wniosku w tej sprawie (papierowo lub na e-maila).
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mełnie
mgr Beata Chyła

There is no gallery selected or the gallery was deleted.